Credit Risk Control – Yacht – Breda

  • Breda

Yacht

In deze functie meet en analyseer je kredietrisiconiveaus en versterkt de relatie tussen risico, prijszetting, acceptatie en commerciële strategie teneinde een gezonde en rationele balans tussen klant waarde en bedrijfswaarde te realiseren.

 

Je adviseert omtrent kredietrisico’s in specifieke dossiers naar relevante organen teneinde indicatoren te ontwikkelen en de relatie tussen risico, prijszetting, acceptatie en commerciële strategie te versterken.

Beheren van data en het inrichten, monitoren en beheren van het datamanagementproces teneinde bruikbare en betrouwbare informatie op te bouwen voor monitoring en analyse van kredietrisico.

Uitvoeren van analyses (gevraagd en ongevraagd; gestructureerd en ad hoc), rapporteren en adviseren over de bevindingen teneinde Argenta en interne stakeholders in staat te stellen om kredietrisico’s correct in te schatten en beslissingen te kunnen nemen.

Het zelf proactief programmeren in SAS van kredietrisicomodellen danwel onder regie laten programmeren in SAS van (wijzigingen) in kredietrisicomodellen.

Aligneren van interne en externe partners teneinde dat een optimale samenwerking voor Argenta NL ontstaat voor het managen van kredietrisico’s en dat changes efficiënt plaatsvinden.

Bijdragen aan (change) proces- en projectteams vanuit eigen expertisegebied teneinde project-, en change doelstellingen efficiënt te realiseren.

Verzamelen en bijhouden van informatie, volgen van interne en externe ontwikkelingen en het overdragen van kennis, teneinde zorg te dragen voor kennisbehoud en kennisontwikkeling binnen de eigen afdeling en gehele organisatie vanuit het eigen vakgebied.

In een zo vroeg mogelijk stadium identificeren en mitigeren van strategische, tactische en operationele risico’s teneinde dat Argenta Groep en Argenta NL geen onnodige risico’s lopen en continuïteit gegarandeerd blijft.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: