QHSE Manager – WerkTalent – Breda

  • Breda

WerkTalent

Primaire Verantwoordelijkheden :

Het beheren van alle kwaliteitssystemen;

Het (mede) bewaken van de uitvoering van het kwaliteit- en milieubeleid.

Primaire Taken :

Organiseren van inbreng van afdelingen;

Documenteren en actueel houden van systemen;

Samenstellen, redigeren, registreren, uitgeven en beheren van het Handboek Kwaliteitszorg;

Initiëren, coördineren en bewaken van de voortgang van activiteiten voortvloeiende uit de plannen van aanpak;

Er op toezien dat alle activiteiten in de afdelingen goed worden uitgevoerd;

Mede fungeren als aanspreekpunt intern zowel als extern;

Het voortdurend bevorderen van het kwaliteitsbewustzijn en de klantgerichtheid bij alle medewerkers;

Het in voorkomende gevallen deelnemen aan bijeenkomsten en vergaderingen van leidinggevende- staf of lijnfunctionarissen;

Het periodiek of op ad-hoc basis, doen opstellen van rapportages naar aanleiding van tekortkomingen, voorvallen of bevindingen op kwaliteit- en milieugebied.

      Manager QHSE

Het mede ontwikkelen en uitwerken van normen, specificaties, standaarden, procedures en werkinstructies t.b.v. de milieu- en kwaliteitsbeheersing in samenwerking met betrokkenen in de praktijk;

Het uitvoeren van interne audits op het gebied van milieu- en kwaliteit;

Het uitvoeren van interne audits op het gebied van veiligheid;

Het kennis hebben van de laatste ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Lees hier meer…

Om op deze vacature te solliciteren bezoek je nl.whatjobs.com.

Deel deze vacature: